Lille Klåby er et landbrug der p.t. består af

101 stk. Jersey køer med opdræt

    Mælken leveres til ARLA

Så har vi Sælimun, sort hest,  & Gustur, hvid hest, begge fra Island

2 stk. sorte hund Tiki & Fernando Torres

Kaniner af racen Hollænder & Tysk Kæmper

Og mange katte

 

 

Foto fra Svendborg, da Laurids blev årets opdrætter 2010

 Dansk jersey årsmøde